Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

KOMMISSORIER FOR FASTE UDVALG

Repertoieudvalg

Udvalget vælges af generalforsamlingen. Medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

Udvalget består af 4 medlemmer – et for hver stemmegruppe – samt kordirigenten.

Baseret på forslag indhentet fra alle kormedlemmer og kordirigenten etablerer udvalget rammer for koncertprogrammer og efterfølgende detaljerede programmer for koncerterne. Bestyrelsen angiver de økonomiske rammer og eventuelle andre begrænsninger, inden der indhentes forslag og afholdes møder.

Udvalget indkaldes mindst 2 gange årligt, senest i maj og i november.

Rammer for hver halvårssæson skal ligge færdige mindst ét år før:

  • rammer for efteråret skal foreligge senest ultimo maj året før,
  • rammer for foråret skal foreligge senest ultimo november 2 år før.

Detaljeret program for hver halvårssæson skal ligge færdigt mindst et halvt år før:

  • detaljeret program for efteråret skal foreligge senest ultimo november året før,
  • detaljeret program for foråret skal foreligge senest ultimo maj året før.

Kordirigenten forventes at respektere rammerne, men kan undtagelsesvis selv bestemme hele repertoiret.

Rammer og koncertprogrammer udarbejdes skriftligt til godkendelse af bestyrelsen.

Koncert- og kommunikationsudvalg (tidligere PR-udvalg)

Udvalget vælges af generalforsamlingen. Medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

Udvalget består af mindst 2 medlemmer.

Udvalgets opgave er at finde koncertsteder og arrangere koncerter efter aftale med bestyrelsen. Forslag og aftaler kommunikeres skriftligt til bestyrelsen.

Udvalget

  • er ansvarligt for koncertprogrammer til udlevering til arrangør/publikum
  • er ansvarligt for korets hjemmeside
  • støtter nodearkivar i hjemtagning af noder
  • støtter kommunikationen til medlemmerne vedr. korets aktiviteter.

Nodearkivar

Nodearkivaren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

Nodearkivarens opgaver kan varetages af flere og gerne af mindst 2 medlemmer.

Nodearkivaren er ansvarlig for hjemtagning af noder, aflevering af lånte noder, journalisering og arkivering af noder, uddeling og indsamling af noder fra korets medlemmer.

Festudvalg

Udvalget vælges af generalforsamlingen. Medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

Udvalget består af mindst 2 medlemmer.

Udvalget er ansvarligt for arrangement af kordag(e), sommer- og juleafslutninger, jubilæer og lignende arrangementer. De økonomiske rammer aftales med bestyrelsen.