Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Dagsorden for generalforsamling mandag d. 20.02.06, kl. 21
i Bagsværd Kirke i forlængelse af koraften.
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Nyt fra udvalgene
8. Valg til bestyrelse, suppleant, samt revisor og revisorsuppleant.
9. Evt.

ad 7: Udvalgene:
Repertoire: Stefan, Børge, Hanne O., Karin og Kenneth
PR: Finn, Bent, Karin og Else (scrapbog)
Fest: Helle, Kenneth og Cai – Ny afløser ønskes!
Skamler: Børge
Kaffe/te: Jørgen, og Christian – Ny afløser ønskes!
Nodearkivar: Hanne J.J.
Kor 72: Børge

Ad 8: Bestyrelsen: Susanne (formand), Hanne Ougaard, Lisbeth, Finn og Sunniva (suppleant)

På valg:          Hanne O., villig til genvalg
Finn, villig til genvalg
Sunniva, villig til genvalg

Ad 8: Revisor: Karin og Birthe (suppleant)

På valg:          Karin, villig til genvalg
Birthe, villig til genvalg

 

Formandens Beretning for 2005

Det er utroligt som tiden går – nu igen en generalforsamling, hvor årets begivenheder skal berettes.

Jeg synes det kører godt for vores kor. Vi er dygtige og det er ikke mindst vores dirigent Stefan Hauglands skyld. Du formår at få selv svært stof til at klinge i vore ganer. Det er dejligt at komme til koraften, fordi du Stefan er med til at skabe en dejlig munter stemning. Du er altid i hopla til en fortælling, en vittighed eller blot en spændende forklaring på noget der lyder specielt. F.eks. har vi i vinter lært at vi ikke længere skal holde en tone – men synge den til den er forbi! Vi skal heller ikke længere trække vejret – men lade os inspirere! Stefan du er god til at få smilet frem på alle. Tak for det!

Korweekend igen på Sølyst ved Fakse Ladeplads, hvor 34 sangglade mennesker brugte en hel weekend, for at træne Liszt. Vi havde en dejlig social aften, hvor der bl.a. var mange sjove og flotte opvisninger på, hvad kammerkor stod for.

Vores koncert i Bagsværd Kirke i maj måned, sang vi forskellige værker af Liszt. Koncerten blev den sidste i sæsonen – god stemning med fuld kirke, stor applaus – smukke solister – en god dirigent og organisten Jørgen Ellegård, der fik legende lyde ud af orglet, meget flot koncert. Hele arrangementet blev rundet af med vores sommerafslutning som blev holdt i kirken. Mange dejlige madkreationer.

Efter sommerferien tog vi fat med friske stemmer på det sydamerikanske – brasilianske – nye og anderledes rytmer. Vi havde dog lige lagt en koncert ind i september i Hellerup Kirke, hvor vi gentog vores Liszt program. Igen en fin oplevelse, med dygtige solister.

Til julekoncert i Søborgmagle Kirke, gav vi en lille forsmag på det brasilianske, suppleret med julesange. Flot koncert, god klang, fuld kirke og der blev lavet en DVD, så vi alle kan se os slev i fuld sang.

Og som Stefan udtrykte det: En koncert med glad opmærksomhed.

Igen i år har vi måttet konstatere at koret har fået dygtige nye sangere, der har valgt os. Det er dejligt. Der kom rigtig mange efter sommerferien, som havde lyst til at være en del af vores kor, og ikke alle er blevet optaget. Der har været forskellige reaktioner på at få en afvisning. Jeg har gjort mig nogle tanker om, hvordan vi tager imod nye? Og måske bør vi have nogle retningslinier, så alle føler sig velkomne, uanset om de bliver optaget eller ej.

Tak til alle der gør en ekstra indsats med alt det praktiske. opstilling af stole, nodearkivar, kaffebrygningen – hvis man kan få et personligt ønske opfyldt – er vi flere der godt kunne tænke os rigtig fløde / mælk til kaffen i det nye år! Jørgen det er altså ikke sundt med det pulver!

Jeg vil også igen i år specielt takke dig Karin, for din store indsats for at vores hjemmeside fungerer. Og tak til både Karin og Bent omkring vore plakater og programmer til vore koncerter, det giver altså lidt ekstra ved en koncert, at der er et flot program. Tak skal I have.

Jeg har også i år 2 områder hvor der trænger til en opsang, og i år vil jeg være noget mere direkte i mit udsagn end sidste år – for det er de samme 2 områder.

Hold jeres bøtte, når Stefan forklarer under træningen.

Og

Kom for pokker til tiden så vi kan starte med at synge kl. 19.30.

Tak til bestyrelsen, tak til repertoireudvalget for vores samarbejde i årets løb.

Jeg ønsker os alle en god generalforsamling og et godt nyt år for Gladsaxe Kammerkor.

Susanne Frøkjær