Generalforsamlinger og Vedtægter

Her vises korets vedtægter og formandens beretning og referater fra generalforsamlinger