Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Dagsorden for generalforsamling mandag d. 26.02.07, kl. 21
i Bagsværd Kirke i forlængelse af koraften.

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag.

7. Nyt fra udvalgene

Repertoire: Stefan, Børge, Hanne O., Karin, MANGLER en fra tenorgruppen
PR: Bent, Finn, Karin og Else(scrapbog)
Fest: Cai, Claus og Finn H.
Skamler: Børge
Kaffe & the: Ellen Margrethe og Christian
Nodearkivar: Hanne J.J.
Kor 72: Børge

8. Valg til:
Bestyrelsen:
På valg: Susanne F. stiller ikke op, Kjeld stiller op
På valg: Hanne O., villig til genvalg
På valg: suppleant Sunniva, stiller ikke op, Lone Rosendal stiller op

Alle udvalg:
Repertoire: MANGLER én fra tenorgruppen, Birger stiller op
PR: Alle villig til genvalg
Fest: ?
Skamler: Børge villig til genvalg
Kaffe & the: Her skal vælges nye – Ann-Pia er ophørt og Ellen-Margrethe stiller ikke op igen.
Nodearkivar: Hanne villig til genvalg
Kor 72: Børge villig til genvalg
Revisor og revisorsuppleant:
          På valg: Karin, villig til genvalg
På valg: Birthe F-M, villig til genvalg

9. Evt.

 

Formandens Beretning for 2006

Så er der gået endnu et år – og jeg skal forsøge at opridse hvad året har budt på for Gladsaxe Kammerkor.

Vi er blevet et stort kor – 47 sangere samt 2 på orlov, vi har fået mange nye dygtige sangere og kun få har forladt os. Vores størrelse kan give anledning til at tænke over om vi skal skifte navn – idet vi størrelsesmæssig ikke længere er et kammerkor.

Vi er et dygtigt kor, hvilket vi også har bevist til de 5 koncerter det er blevet til i årets løb. Vi får fine reaktioner ude i verdenen – og Kiel kalder til sommer. Jeg vil også i år fremhæve og takke vores dirigent Stefan Haugland, for din optimistiske måde at lære os selv svære tekster på – du er altså en morsom person og du formår at sprede glæde blandt os, du kan give feedback af både positiv og negativ art på en måde så vi kan tage imod. Det synes jeg er en kunst, du har humoren med og hjertet på rette sted. Tak fordi du er vores dirigent og tak fordi du har lyst til at lege med os!

Det blev ikke til en korweekend i det forgangne år – det var svært at finde et passende sted til en rimelig pris, idet vores faste sted Sølyst var i gang med en renovering.

Det blev til 5 koncerter, hvor vi i foråret lagde ud i Bagsværd Kirke med at synge kirkemusik fra Sydamerika. Svære eksperimenterende sange, som kom til at lyde helt spændende og blev understøttet af strygere og silende regnvejr der hamrede i sin takt på tag og vinduer. Vi sang musik af Lobo de Mesguita, Jorge Moreira, Hector Villa-Lobos og Camargo Guarnieri. Koret klarede en stor opgave i en fyldt kirke – hvor selv Jørn Utzon var tilstede.

Næste koncert var i Emmauskirken i efteråret, hvor vi sang for til Københavns kulturnat med den Danske kultur-kanon de 12 højskolesange. En stemningsfyldt kirke med en flot opførsel af de 12 højskolesange. Denne opførsel resulterede i en CD’er, til stor glæde og inspiration for os selv og andre.

Derefter julestue i Søborgmagle Kirke hvor vi lavede en flot fremførsel af Lange-Müllers Tre Madonnasange suppleret med julesange.

Julekoncert i Karpernaumskirke hvor vi sang et varieret program: et par Mariatekster, Lange-Müllers Tre Madonnasange og julesange. Dejlig stemning i en fyldt Nørrebro kirke og efterfulgt af stor gæstfrihed fra kirkens side med champagne og juleknas.

Sidst har vi været på midtsjælland i Spjellerups lille smuk nyrestaurerede kirke – hvor vi igen sang vores kultur-kanon de 12 højskolesange. Vi gjorde det rigtig godt sang smukt med flot klang og flot traktement med hjemmebagte boller med videre.

Stor tak til jer alle – og speciel tak til jer der får koret til at fungere med det praktiske lige fra kaffebrygningen til nodearkivar, stoleopsættere – tak til bestyrelsen – vi har kunnet nøjes med ét bestyrelsesmøde i år, fordi tingene fungerer – tak til repertoireudvalget, tak til PR-udvalget til den flotte hjemmeside, de fine plakater og programmer til vore koncerter.

Min sædvanlige opsang til os alle om at komme til tiden og ikke tale når dirigenten fortæller hvad vi skal gøre vil jeg ikke nævne i denne beretning.

Men slutte af med at ønske os en god generalforsamling – der kommer til at ske en udskiftning, idet jeg har valgt at gå af efter 4 år som formand, af personlige årsager. Jeg ønsker Gladsaxe Kammerkor et godt nyt år.

Susanne Frøkjær