Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

Referatet er indsat efter formandens og kassererens beretninger.

Formandens beretning ved Gladsaxe Kammerkors generalforsamling den 20. februar 2023 kl. 20.45

Korarbejdet

Gladsaxe Kammerkor kunne i kølvandet på corona-pandemien ligesom store dele af kulturlivet genoptage dets aktiviteter i foråret 2022. Således blev første korprøve holdt den 24. januar. Kormed­lemmerne mødte på trods af de fortsat af corona-bestemte omstændigheder i vid udstrækning frem til de af­hold­te mandagsprøver.

Korets medlemmer har fundet den rigtig gode balance mellem troen på egen formåen og for­ståelsen af, at det er vedholdenhed og sang­glæde, der befordrer udvikling og fornyelse. Korets dirigent har troligt arbejdet med det musikalske moment i et for mange ambitiøst repertoire, og koret er taknem­melig for dirigentens indsats, overbevisning og personlige engagement.

Det nordiske repertoire blev indstuderet i januar og februar og sunget ved koncerter i marts i hhv. Roholte og Bagsværd Kirke. Herefter blev der taget hul på repertoiret til jubilæumsårets (2020) planlagte jubilæumskoncer­ter med Vivaldis ”Gloria” og Mozarts ”Vesper” frem til jubi­læ­­­ums­­koncerterne i november 2022 i hhv. Bagsværd og Bistrup Kirke.

Forår

Forårets første måneder bød på et kærkomment gensyn med og indstudering af programmet til temaet ”Nordiske sange”:

Carl Nielsen/arr. John Høybye      Den Villeste

                                                     Tit er jeg glad

                                                     Solnedgang

                                                     Sænk kun dit hoved

Wilhelm Peterson-Berger             Stemning

                                                     I fyrreskoven

                                                     Vesblomme

                                                     Dans ropte fela

Edvard Grieg                                De norske fjelde

                                                     Vaaren (med sopransolo)

arr. Paul Kim                                 Solveigs sang (med sopransolo og orgel)

Lørdag den 26. februar mødtes korets medlemmer til en formiddagsprøve kl. 10-14 i Telefon­huset i Gladsaxe. Endnu mandag den 28. februar blev der holdt generalprøve i Bagsværd Kirke med sopransolist og organist/pianist; herefter løb sygemeldingerne ind. Det kunne nemlig uheldigvis efter lørdagsprøven konstateres, at mere end halvdelen af de 25 fremmødte i løbet af den følgende uge meldte at være corona-smittede.

Koncerten den 6. marts i Bagsværd Kirke blev således aflyst ligesom også korprøven mandag den 7. marts for at forhindre yderligere smittespredning blandt korets medlemmer.

Årets første koncert søndag den 13. marts kl. 15 i Roholte Kirke blev gennemført på en smuk forårsdag med velmødt publikum og efterfølgende kaffebord – som altid veldækket og med hyggeligt samvær. Bagsværd Kirke fik en erstatningskoncert mandag aften den 14. marts kl. 20 for et relativt beskedent publikum.

Ved koncerterne i Roholte og Bagsværd blev koret ledsaget af:

Sopransolist                                   Sophie Thing-Simonsen

Orgel/piano                                    Jørgen Ellegård Frederiksen

Solisten supplerede med:

Carl Nielsen                                   Irmelin Rose (med klaver)

Wilhelm Peterson-Berger              Som stjärnorna på himmelen (med klaver)

Jørgen Ellegaard brillerede med klaversolo:

Edvard Grieg                                 Bryllup på Trollhaugen

I april og maj blev der taget hul på jubilæumskoncerternes program, nemlig Vivaldis ”Gloria in D” og Mozarts ”Vesperae solennes de Confessore”.

Sidste øveaften den 30. maj mødte alle i koncerttøj til fotografering, Uffe (Hannes gemal) stod som tidligere bag kameraet.

Efterår

Koret lagde ud den 22. august og fortsatte ivrigt med indstudering af Vivaldi og Mozart, og lørdag den 3. september suppleredes mandagsprøverne med en korlørdag.

Den 19. september blev der inden korprøven taget nye fotografier, denne gang af Ida (Axels datter).

Mandag den 7. december kl. 18-22 blev der holdt orkesterprøve i Bagsværd Kirke med solis­ter, og generalprøven blev holdt lørdag den 12. december kl. 10-14 i Mørkhøj Skoles Aula.

Jubilæumskoncerter

Første jubilæumskoncert i Bagsværd Kirke den 13. november kl. 15 blev en succes med fuldt hus. Efter koncerten blev publikum og deltagende budt på et glas vin for at fejre begiven­heden. Menighedsrådets formand kvitterede med tale, blomster og en kasse chokoladegodter, som blev fortæret de følgende mandage. Den anden jubilæumskoncert blev holdt den 20. november kl. 15 i Bistrup Kirke, og igen mødte et talstærkt publikum op. Jytte og Maria stod som mange gange tidligere for plakater til koncerterne.

Programmet bød på:

Mozart                               Vesperae solennes de Confessore

Vivaldi                               Gloria in D

Solister:

Sophie Thing-Simonsen       sopran

Elenor Wieman                   mezzo og alt

Andreas Warden-Bigon       tenor

Ole Breidahl                       bas

Orkesteret bestod af en nylig kandidat og 5 unge musikerstuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (trompet, 1. og 2. violin, cello, obo, pauke) samt Jørgen Ellegaard Frederiksen fra Bagsværd Kirke på harmonium.

Kommentarer fra korets egne:

Eva:

Det var en virkelig dejlig og vellykket jubilæumskoncert. Godt med pauker og trompet. Samspillet med koret, orkestret og solisterne var fantastisk godt. Herlig den sammensætning af orkestret med de for­skel­lige klangfarver sammen med koret. Jeg synes koret sang med en vældig god dynamik, præcise skift ml. Forte og Pianissimo. Der var det jubilerende og det inderlige. Det gjorde rigtig godt at lytte til jer.  Mange tak til jer allesammen.

Så vil jeg rose programmet, som i har gjort så meget ud af. Det har en virkelig dejlig og indbydende forside og så den spændende læsning, Tak også for det.

Niels:
Tak, Eva, jeg vil gerne stemme i, det var virkelig en flot og musikalsk helstøbt koncert, også som oplevet fra korpladserne🙂

Flere har gjort et meget stort og hæderværdigt stykke arbejde med koncerten. Og uden at forklejne nogen vil jeg gerne fremhæve en bestemt ting som løftede det hele endnu en tand: De fænomenalt dygtige musi­kere og solister (inkl. Ole🙂) som det var lykkedes at hyre ind. Det har kostet en stor indsats fra Pauls side, inkl. fremskaffelsen af sidste-års studerende fra Konservatoriet, pauker og det elektroniske orgel/cembalo. Det hele lød jo faktisk bedre end hvis vi havde haft stort orkester. Tak for det😀 Og lad os så glæde os til gentagelsen på søndag!

Årets sidste koncert blev sunget den 2. december kl. 17 i Nivaagaards Malerisamling.

Programmet bød på:

Vivaldi                               Gloria in D

C.E.F. Weyse                      Velkommen igen Guds engle små

N.W. Gade                         Barn Jesus i en Krybbe lå

John Rutter                        Dormi Jesu

Anders Öhrwall                   Dejlig er Jorden

Her blev koret ledsaget af Jørgen Ellegaard Frederiksen på piano.

Dirigent

Paul Kim er 12. dirigent i rækken af korlederen gennem korets mere end 50 år. Paul har siden 2017, nu på 6. år, varetaget dirigentposten og har til stadighed med ihærdighed, stor indlevel­se og musikalsk forståelse inspireret sangerne på de ugentlige øve-aftner. Paul har tilmed en fin sans til at finde frem til dygtige solister og musikere som ledsagelse til koncerter­ne. Pauls engagement og glæde ved kor­ar­bej­det smitter, og dertil lykkes det Paul at give kormedlem­mer­ne en musikalsk oplevelse til hver eneste øve-aften og koncert – også når koret ind imellem tvivler på egen formåen. Tak til Paul!

Tak til Ole, som har assisteret på klaveret og vikarieret for Paul efter behov.

Paul holdt ferie i starten af januar. Bestyrelsen havde derfor fremskaffet en vikar i Bo Kristensen til mandag den 17. januar. Koraftenen blev dog aflyst, da Bo meldte fra pga. syg­dom. Mandag den 24. januar var Paul tilbage, og korprøverne kunne genoptages.

Koret i tal

Sæsonen talte:

15 øve-aftner (jan-maj, inkl. ekstraprøve og generalprøve)

15 øve-aftner (aug-dec, inkl. orkester- og generalprøver)

1 korlørdag

Koncerter: 5 (320 publikummer)

13. marts          Roholte Kirke (50)

14. marts          Bagsværd Kirke (35)

13. november    Bagsværd Kirke (125)

20. november    Bistrup Kirke (75)

2. december      Nivaagaards Malerisamling (35)

Medlemstallet har de senere år været svagt faldende, men har holdt sig stabilt i denne sæson; 32 i januar 2022 og 32 i januar 2023.

Ophørt: først på året Martine Grandjean (alt), Birte (alt) & Harald Lønborg-Jensen (tenor)

sidst på året Birgitte Valbak (alt), Pia Würtzen Norup (sopran)

Tilgået: Jette Baltzarsen (alt), sidst på året Karin Aasbjerg (alt)

Orlov:   Pia Würtzen Norup (sopran)

Flere af korets medlemmer har mange års anciennitet og derfor tillige en høj alder, hvorfor der inden for en årrække må forventes et vist frafald af kormedlemmer. Et attraktivt og ambi­tiøst repertoire kan have betydning for og medvirke til ny tilgang.

Vi hilser altid nye sangere meget velkom­men.

Traditioner

Sommerafslutning

Sidste korprøve blev holdt den 30. maj; efter fotografering af nye korbilleder til hjemmesiden/ annoncering og en kort korprøve ønskede vi hinanden god sommer med et glas kold hvidvin eller dansk vand.

Korlørdag

Korlørdag blev holdt den 3. september 2022 kl. 9.30-22.00 i Bistrup Kirke. Formiddagen og eftermiddagen blev delt mellem Vivaldi og Mozart. Resultatet af anstrengelserne for de del­tagende 20/18 kormedlemmer (formiddag/eftermiddag) blev en mere sikker forventning om at nå i mål i løbet af de næste 2 måneder. Paul bemærkede i øvrigt om eftermiddagen, at for­de­lingen af stemmer var klassisk ideel, halvt så mange mænd som kvinder, ligeligt fordelt på stemmegrupperne (3/3/6/6).

Frokostens højtbelagte smørrebrød smagte og fyldte godt, og eftermiddagskaffen blev krydret med kage; tak til Finn og Christina for forplejningen. Der var dækket til de tilbageværende 12 til buffetmiddagen om aftenen; Finn havde også sørget for rigeligt gode vine, og stemningen var som vanligt høj og opstemt. Den afsluttende oprydning af køkken og lokaler blev klaret i en fælles håndevending.

Juleafslutning – jubilæumsmiddag

I anledning af 50-års jubilæet sluttede sæsonen med en festmiddag for de 33 deltagende den 5. december kl. 18-22 i Stengård Skoles Aula. Talerrækken talte Cai, som på vanlig varm facon opsummerede 41 år kormedlemsskab, og Finn, som tillige havde begået et trykt tids­billede af korets historie siden 1970; Anker sang på synnejysk sin hjemstavns humoristiske Pær Kresjen, Eva N. bød op til dansk/norsk fællessang akkompagneret af den til lejligheden inviterede harmonikaspiller Jørgen Holle; Finn og Axel bidrog til løjerne med udpluk fra Gluntarne.

Til middagen blev der serveret en ”Nordisk Luksus Buffet” med fisk/kød/vegetartærte/salater og brød, vin/vand, kaffe/te og kage; Hanne skænkede generøst ud af portvinen i anledning af sin fødselsdag. Efter fælles oprydning og folkelig dans, som Inger Louise instruerede, takkede vi hinanden for en festlig sæson og aften og ønskede hinanden et Godt Nytår.

Udvalgsarbejdet

Repertoireudvalget havde tilrettelagt forårs- og efterårsprogram og barslet med mere godt til kommende sæsoner. Tak til Eva NH, Maria, Johan og Paul.

Stor tak til Susanne for den vanlige organisering samt effektive udlevering og indsamling af noder.

Tak til alle for fælles indsats med opsætning af lamper, opstilling af stole, oprydning mv. og en hjælpende hånd, når det i øvrigt behøves.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har holdt 6 møder: konstituerende møde den 4. april og herudover den 16. maj, 22. august, 10. og 31. oktober, 23. januar i Bagsværd Kirkes lokaler.

Bestyrelsen har derudover korresponderet på e-mail og drøftet telefonisk, når det var på­krævet.

Finn har styret økonomien og har stået for kontakt til koncert­steder, kommunika­tionen til Gladsaxe kommune, omtale i Gladsaxe Bladet og for opdatering af medlemslisten; tak til Martin for opdatering af hjemme­siden med bl.a. nye fotografier; Lisbet har leve­ret møde­referater; Susanne har holdt styr på medlemsliste, fremmøde og afbud.

Tak til hele bestyrelsen og alle menige for støtte og bidrag til korets arbejde og trivsel.   

Sunniva Karstoft

Gladsaxe Kammerkor 28. januar 2023 Kassererens Rapport til Generalforsamlingen

Med henblik på korets finanser var 2022 karakteriseret ved følgende hovedaktiviteter og deres status ved slutningen af 2022

– Korlørdag 3 september. Med deltagerbetaling var der kun et lille underskud på ca 1000 kr.

– Korets jubilæumsfest blev afholdt med deltagerbetaling og balancerede.

– Jubilæumskoncerterne i november har kostet ca. 76.000 kr (sidste ca. 4000 kr. konteret i januar 2023). Ca. 72000 kr. skyldes udgifter til sangsolister, musikere og instrumenter (pauker). GKK var støttet af Gladsaxe Kommune (34.000 kr.) og Demant Fonden (15.000 kr.). Udgifterne i denne størrelse var ventede og acceptable på grund af kvaliteten og korets fornuftige formue.

Med den nuværende formue – ca. 28.000 kr – er det nu muligt igen at søge om støtte til større aktiviteter. Det er dog væsentligt, at vi selv også konsoliderer GKKs økonomi og i den sammenhæng også tager højde for ændring i aktiviteter og inflationen. Med henblik på budgettet er det nødvendigt at ændre kontingentet, dvs. ikke FOFKbh kontingentet, som opkræves af direkte af FOFKbh og betaler korlederens løn, men det direkte GKK-kontingent, der anvendes til alle andre aktiviteter, som ikke er dækket af deltagerbetaling per aktivitet. Det drejer sig især om mange mindre noder (copyrights må respekteres), men også printpatroner, samlemapper til arkivering, transport for korleder og assistent relateret til koraktiviteter, kontingent til kor72, betaling af server til Gladkor.dk. Koda, etc. Forslaget er en stigning på 50 kr. for foråret 2023 og endnu 50 kr. for efteråret 2023, og det betyder 335 kr. for foråret og 385 kr. for efteråret

Finn Hass

 

 

Referat ifølge dagsorden for Gladsaxe Kammerkors generalforsamling den 20. februar 2023

Punkt 1                Valg af ordstyrer

Niels Bartholdy blev valgt med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Punkt 2                Valg af referent

Lisbet Ølgaard blev valgt med applaus.

Punkt 3      Formandens beretning

Inden generalforsamlingen var formandens beretning blevet udsendt pr. e-mail

Sunniva Karstoft henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med lidt personlige betragtninger om, at det havde været et begivenhedsrigt år, hvor coronaudfordringerne lige nu føltes fjerne.

Flere kormedlemmer udtrykte glæde over jubilæumskoncerterne sidst i 2022 og gengav ros fra publikum.

Se beretningen nedenfor.

Punkt 4                Regnskab 2022

Regnskabet var inden generalforsamlingen udsendt pr. e-mail

Finn Hass uddybede ved at oplyse, at koret har brugt den modtagne støtte til jubilæumskoncerter og at korets kassebeholdning nu ikke er så høj.

Finn oplyste, at revisor har gennemgået og godkendt regnskabet.

Se beretningen nedenfor.

Punkt 5                Planlagte kommende aktiviteter

Bestyrelsen oplyste, at forårets koncerter vil ligge mandag den 15. maj i Bagsværd Kirke og mandag den 22. maj i Gedevasevang Kirke. Til forårets koncerter vil Jørgen Ellekilde deltage.

Sidste korprøve afholdes midt i juni med en afslutning.

Der vil blive afholdt en korlørdag den 11. marts 2023.

I efteråret holdes to koncerter i hhv Bagsværd Kirke og Sorgenfri Kirke. Desuden afholdes yderligere en korlørdag i september. Efterårets program vil omfatte en messe af Viernes og ”Cantique de Racine”.

Punkt 6                Indkomne forslag / forslag til aktiviteter

Ingen forslag modtaget.

Punkt 7                Budget 2023

Forslag til budget for 2023 var inden generalforsamlingen udsendt pr. e-mail

Bestyrelsen foreslår, at korets eget kontingent (i modsætning til FOF-kontingentet) hæves til 335,- i foråret og igen hæves til 385,- til efteråret. Paul Kim påpegede, at kontingentstigningen bl.a. skyldes, at koret skal betale for rettigheder til brug af nyere noder.

Efter forslag fra forsamlingen blev det besluttet allerede fra foråret at hæve kontingentet med 100,- pr halvår til 385,-.

Punkt 8                Rapport fra udvalgene

Johan Keller gjorde opmærksom på, at repertoireudvalget gerne vil have nye medlemmer.

Desuden er forårets repertoire utraditionelt. Udvalget lægger vægt på, at vende tilbage til et klassisk repertoire.

Adskillige kormedlemmer syntes, at det var morsomt og udfordrende at få lov til at synge et anderledes repertoire.

Både Eva Nexmand Hauge og Johan Keller var villige til genvalg.

Finn Hass meldte sig som nyt medlem.

De blev alle valgt.

Finn orienterede om aktiviteterne i udvalget for koncerter og kommunikation.

Dirigenten kvitterede for den store indsats ifm jubilæumskoncerterne.

Finn Hass og Martin Møller blev genvalgt.

Nodearkivudvalget. Susanne Frøstrup orienterede om, at hun holder orlov resten af foråret. Christina Schouten har overtaget ansvaret for nøgler, papirnodearkivet samt at gøre klar til korprøver.

Afbud skal fremover meddeles til Sunniva og Paul.

Bestyrelsen orienterede om, at den har overvejelser om, hvordan nodedistribueringen og –arkiveringen skal fremgå i fremtiden og at man endnu ikke er færdig med at drøfte spørgsmålet.

Kor 72. Hanne Ougaard videresender informationer om arrangementer i Kor 72-regi.

Dirigenten kvitterede Hanne for indsatsen.

Festudvalget. Dirigenten anerkendte, at det havde været et stort arbejde, at forberede jubilæumsfesten i Stengård Skoles Aula og takkede festudvalget

Lisbet Ølgaard, Finn Hass og Sunniva Karstoft blev genvalgt. Derudover blev Christina Schouten valgt.

Punkt 9                Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor og revisorsuppleant

Sunniva Karstoft, Susanne Frøstup var ikke på valg; Niels Bartholdy er udtrådt; Eva Nexmand Hauge (suppleant og nu menigt medlem i stedet for Niels) var ikke på valg.

Finn Hass, Hanne Ougaard, Lisbet Ølgaard var på valg og genopstillede. Christina Schouten (suppleant) var på valg og genopstillede.

Axel Andersen (revisor) var på valg og genopstillede.

Finn, Hanne og Lisbet blev genvalgt. Christina blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ruth Walling Hansen blev valgt som ny suppleant.

Sunniva opfordrede generelt korets medlemmer til at melde sig til bestyrelsesarbejdet.

Axel blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

Punkt 10              Valg af udvalgsmedlemmer

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 8.

Punkt 11              Eventuelt

Bent Jørgensen beklagede, at korweekender ikke har været afholdt i en årrække og i stedet er erstattet af korlørdage. Flere kormedlemmer opfordrede bestyrelsen til at se nærmere på mulighederne for at genoptage traditionen. Ruth tilbød at undersøge mulighederne. Karin Aasbjerg nævnte, at hun med et tidligere kor havde holdt et korarrangement på Klinten ved Rødvig.

Eva orienterede om, at bestyrelsen har drøftet muligheden for en kortur i 2024. Flere af korets medlemmer deltog i et Kor72-arrangemenet med Stefan Parkmann. Inspireret heraf har Eva kontaktet Stefan Parkmann, der er villig til at indstudere med koret i 3-4 timer og efterfølgende vise rundt i Uppsala. Eva vil gå videre med at undersøge mulighederne.