Gladkor - Gladsaxe Kammerkor

REFERAT FRA GK’s GENERALFORSAMLING MANDAG 23. FEBRUAR 2015

Sted: Bagsværd Kirke    Tid: Kl. 19-20

 1.  Valg af ordstyrer: Carsten blev valgt
 2.  Valg af referent: Lisbeth W blev valgt – med assistance af Finn
 3.  Formandens beretning: Som indlagt på hjemmesiden. Godkendt. Der udtryktes stor tilfredshed med korledervikarerne. Nogle medlemmer af programudvalget og andre syntes, der var afsat for lidt tid til korets indflydelse på programmet, andre var tilfredse, og andre mente at Programudvalgets medlemmer aktivt skulle udspørge deres egen stemmegruppe. Formanden foreslog også flere medlemmer i udvalget. Bestyrelsen påtog sig at udvikle nye procedurer vedr. etablering af programmet.
 4.  Fremlæggelse af regnskab: Godkendt. Viste balance mellem udgifter og indtægter, det budgeterede underskud skyldtes indkøb af et lille el-klaver, men købet er ikke gennemført. Intet tilskud til korweekend og fester. Afvigelser fra budgettet ophævede hinanden. Større udgifter til musikere blev kompenseret af mere kontingent og honorar, o.a.
 5.  Kommende aktiviteter: Der er her i foråret en koncert for GOF i april, Sions kirken og Bagsværd kirke i maj. Indtil videre en julekoncert i Bagsværd kirke 1. søndag i Advent, og måske deltagelse i ’Vi synger julen i dec. i Bagsværd kirke.  Der arbejdes på endnu en julekoncert. Der er korweekend 7.-8. marts, måske sidste gang på Sølyst, Faxe Ladeplads.
 6.  Behandling af indkomne forslag forslag til formanden senest mandag 16. februar

Ingen.

 1.  Fremlæggelse af budget: Der fremlægges et balanceret budget. Intet tilskud til korweekend og fester. Kontingent fastholdes, idet det større antal medlemmer giver større indtægt. Gode indtægter fra GOF koncert i april og fra Sions kirken i maj. Ingen større udgifter til solister forventes – klaver, orgel ellers intet – dog er et rimeligt beløb afsat, som også sidste år, idet det også kan dække andre udgifter vedr. korledervikarer, o. a. Også et rimeligt stort beløb til noder.
 2.  Nyt fra udvalgene: Stor ros til nodearkivarerne, især til Lene for en stor indsats, således er der udleveret oversigt over noder til tilbagelevering. PR udvalg: Har skaffet mange gratis noder, skaffet koncertsteder – St. Markus erstattede således Søborgmagle kirke, dertil Sions kirke, Bagsværd kirke – produceret programmer, støttet annoncering af koncerter, og vedligeholdt hjemmesiden og scrapbogen. Eva har problemer med billeder til scrapbogen – de findes mest i elektronisk form hvis overhovedet, vi må hjælpe.
 3.  Valg til bestyrelse, af suppleant, revisor og revisorsuppleant: Genvalg til Lisbeth W, Johan, Lone F (suppleant) i bestyrelsen. Revisorerne Birthe F-M og Cai genvalgt.
 4. Valg til udvalgene: Nye ekstra medlemmer i programudvalget som hermed udvides: Lisbeth W., Eva, Johan, Carsten. Andre udvalg uændrede idet Maria dog forlader PR udvalget efter orlov.
 5. Evt.: Efter koncerterne er det efterhånden småt med udskænkningen. PR og Fest-udvalget bedes se på forsyning af øl og vand, så er der også tid til evaluering af koncerten.

 

Bestyrelsen: Finn(formand), Hanne O (kasserer), Lisbeth, Johan, Lone F(suppleant), Klaus   (korleder)

Revisor: Birthe F-M, Cai er suppleant

Udvalgene:

Repertoire: Klaus, Inge, Lisbeth W, Lena, Eva, Henrik, Johan, Jørgen, Carsten

PR: Martin, Bent, Finn og Eva (scrapbog)

Fest: Susanne F, Susanne H, Finn

Nodearkivar: Lena assisteret af Alice og Susanne F

Kor 72: Hanne O.

23.03.2015

Lisbeth Wellejus og Finn Hass

 

FORMANDENS BERETNING VED GK’s GENERALFORSAMLING 2015-02-23

Formandens beretning bliver i år lidt kortere. Ikke fordi der er mangel på begivenheder, tværtimod. Men fordi vi har travlt på grund af mange begivenheder!

En yderst kort beretning over det forgangne år kunne være: Et første ret mageligt vinter/forår halvår efter planerne, og et andet efterårs/vinter halvår, som på mange måder brød med planerne og hver gang det skete krævede hurtig aktion. Bagefter ser det egentlig ret fredeligt ud, men der er stadig potentielle overraskelser.

Korledere er i vor tid travle personer. Jørgen G har i længere tid kørt vejene mellem Holbæk, Næstved og København tynde, og med alle sine mange gøremål måtte han kaste håndklædet i ringen på et bestyrelsesmøde i August. Jørgen blev straks overtalt til at fortsætte indtil jul. Straks gik også annonceringen efter en ny korleder i gang, og efter en måneds tid havde vi 4 rigtig gode kandidater, som mødte op til interview med bestyrelsen.  2 kandidater blev udpeget af bestyrelsen til praktisk prøve med koret. Her valgte koret ikke at høre og se flere kandidater og efter dramatisk afstemning blev Klaus Munk-Nielsen valgt til at starte efter Nytår. Nu har både Jørgen og Klaus haft brug for vikarer, så alle de andre 3 kandidater har sidenhen med succes været i spidsen for koret, og Paul Kim har nu på grund af midlertidige stofskifte-tunings problemer hos Klaus tager over i det mindste til efter kor-weekenden på Sølyst.

Jørgen G ledte korets forberedelser til de senere forårskoncerter i Bagsværd og Hellerup kirker under korweekenden på kursusstedet Sølyst, Faxe Ladeplads.  34 deltagere i fint vejr med gode ture langs stranden, lørdag aften med fin middag, gode vine,  efterfulgt af egen underholdning: Winnie’s ’spirituøse’ version af Södermans Benediktus, Winnie og Lone R med Scott-joplin klaver, jørgen G på klaver (kammerkorskanon igen plus andre), hele koret i Juguslavisk folkedans med input af Inger Louise.

Traditionelt gennemførtes søndagens koncert i nærliggende Roholte kirke – 30/35 tilhørere – med musik af Rheinberger, Jørgen G (til Davids salmer, medvirken af publikum og organisten Bente Schultz), Södermann. Hertil danske sange. Efter koncerten festligt samvær i menighedshuset, med Anne Maries æblekage og taler.

Vi mødes snart igen på Sølyst, men her er en ny overraskelse: Nok for sidste gang, idet Gladsaxe Kommune vil afhænde stedet. Og ikke nok med det, flere tilpasninger: Roholte kirke er under renovering, så Roholte kirkes organist Bente Schultz har skaffet os en koncert på korweekendens søndag i Hyltofte kirke i gåafstand fra Sølyst.

Forårskoncertene fokuserede på Mozarts Spatzenmesse med 3 unge gode strygere og sangsolister bestående af minigrupper fra koret på alle stemmer. Ellers genbrug fra Roholte og danske sange. Gik fint i Bagsværd med 85 tilhørere og med god klang og transparens i komplekse passager, musikalsk endnu bedre i Hellerup – mere legato, mere entusiasme -, i Hellerup var der ca. 45 tilhørere.

Korets sommerferie indledtes med en lille Tapas buffet i Bagsværd kirke og taler, Jørgen E og viv var til stede.

Det skal nævnes, at generalprøven lørdagen før Bagsværd koncerten ikke var specielt vellykket, dog jublede Jørgen efter afsyngning af ’Danmark nu blunder’ og sagde at koret nu var markant bedre end dengang han overtog det, idet basserne på et markant sted nu kunne høres fordi resten af koret kunne tie.

I september tog vi  en fin afsked med Hanne og Børge, bl.a. med afsyngning af Winnies kororienterede version af ’pensionistvisen’. Hanne og Børge dukkede op ved vores lille julebuffet med portvin of kager bagt af kormedlemmer. Nams.

Julekoncerterne startede i mange år med 1’ste søndag i Advent i SøborgMagle kirke. Formanden checkede, måske lidt sent, og mærkeligt så var der ikke noget arrangement, lidt senere da formanden havde ringet byen rundt og fået arrangeret en koncert i St. Markus 2 dage senere, viste det sig, at et andet kor skulle synge i SøborgMagle. Ret mærkeligt, vi er vant til overraskelser.

Fokus for de to julekoncerter i St. Markus og Bagsværd kirker var et kraftigt uddrag af Brittens ’A Ceremony of Carols’ med Berit Spælling på harpe. Stor succes. Ellers genbrug fra året plus julesalmer. I Bagsværd  hjalp Jørgen E på orgel under Rutters ’Christmas lullaby’ og  ved ’Come all ye faithfull’. Der var 45-50 glade tilhørere i St. Markus og – hold fast – ca. 110 i Bagsværd. Efter koncerten i Bagsværd kirke var der en julekomsammen med kager af kormedlemmer plus portvin, dertil afsked med korleder Jørgen med gaver og taler.

Juleaktiviteterne sluttede af med en koncert i Hellerup kirke 18. december. Rammerne var de ni læsninger.  Der var fint og festligt, sammen med ca. 50-60 publikummer – ind imellem medsyngende – og Hellerup kirkes ret gode kor – for at sige det mildt, husker korets superudgave af Whitacres Alleluja.  Korenes gode indsats bemærkedes lidt i samme ånd af kirkens menighedsformand ved det efterfølgende dejlige traktement af æbleskiver og hæftigt tunet gløgg.  Ved denne koncert sang koret bl. a. et par numre fra Brittens ’A Ceremony of Carols’ med kirkens organist/kordirigent Lene schultz Jensen på klaver.

Nodeudvalget under fin ledelse og operation af Lena og med effektiv hjælp af Alice og Susanne F har gjort en meget fin og proaktiv indsats. Tak også for det gode samarbejde med PR-udvalget, som har indhentet en ret stor mængde noder som lån fra andre kor.

PR-udvalget har skaffet 2 koncerter i maj måned, Sions kirken og Bagsværd kirke og etableret et program oplæg for forårets koncerter sammen med Program udvalget, der har givet fin tilbagemelding og forslag. Der arbejdes allerede på programmet for efteråret inklusive koncertsteder, det er nødvendigt.

Tak til PR udvalget for vedligehold af hjemmesiden, vedligehold af scrap-bogen og annoncering for koncerter.

Tak til Lisbeth W for GOF koncerten i april og hendes mas med indrapportering af kor-timer til og forhandlinger med GOF.

Tak til Hanne for at vogte økonomien effektivt og tak for det gode samarbejde inden for bestyrelsen.

Festudvalget har virket effektivt, tak.

Det har ofte været meget vanskeligt at indkalde til møder, og det vil næppe ændre sig. Takket være email og telefon går det alligevel med udveksling af information og beslutninger.