Fremhævet

På disse sider kan du læse om koretom dirigenten, hvordan du kontakter koret og måske søger optagelse, vores kommende koncerter og andre koraktiviteter i kalenderen og hvordan vi ser ud og agerer i gallerierne.

Vi er et stort kor, men fremtidens kor søger stærke stemmer – gerne yngre.

For korets medlemmer er der information om korets nyere historie, korets vedtægter og referater fra generalforsamlinger, en medlemliste og meddelelser til koret. Meddelelser til koret beretter bl.a. om aflysninger og ændringer.

Vigtige datoer for foråret 2024:

Der er øveaftener alle mandage 15. januar – 3. juni i Bagsværd Kirke med følgende undtagelser:

12. februar (uge 7 = Vinterferie)

25. marts og 1. april (uge 13 og 14 = Påske)

6. maj (uge 19 = korrejse)

20. maj (uge 21 = Pinse)

 Gladsaxe Kammerkors Persondatapolitik er indsat nederst på denne forside

Korrejse: Gladsaxe Kammerkor indtog Yorkshire

I september 2018 var Gladsaxe Kammerkor på koncert- og korrejse i Yorkshire i England. På turen blev vi forstærket af gæstesangere fra Hillerød og Hørsholm.

I dagene fra 14. til 18. september besøgte koret byerne Harrogate, York og Hull, hvor der blevet givet tre koncerter. En udendørs koncert i Harlow Garden i Harrogate, en rigtig smuk engelsk park, hvor vi blev taget godt imod, en koncert i St. Olaves Church i York sammen med det lokale kor, Micklegate Singers og en koncert i Hull Minster, den østengelske havnebys største kirke.

Repertoiret bestod fortrinsvis af engelsk og dansk renæssance musik, samt nyere nordisk musik af bl.a. Knut Nystedt og Vagn Holmboe. Men der blev også plads til Lange Müllers ”Madonna over bølgerne”, som det engelske publikum lyttede til med særlig entusiasme.

På rejsen havde koret base på Hotel Ibis i Hull lige ved byens danske kirke, som den stedlige præst, Arne Kristophersen, velvilligt havde stillet til rådighed for os som øvelokale.

Musikalsk var det en stor oplevelse at synge i de pragtfulde engelske kirker. Vi fik endda lov at give et enkelt nummer – Nysteds ”Laudate” – i York Minster, Europas næststørste katedral.

Samarbejdet med Miclegate Singers og det efterfølgende samvær, hvor de engelske værter stillede an med en flot buffet, var nok turens højdepunkt

Turistmæssigt fik koret et godt indtryk af Yorkshire, der rummer store modsætninger. Gamle flotte byer, smukke bakkede grønne landskaber og kæmpestore kraftværker, der flere steder dominerer landsdeles skyline.

I Hull, hvor vi boede, stemte 75 pct. af befolkningen for ”brexit”. I York var det lige omvendt. Hull var engelsk kulturby i 2017 og er blevet shinet op i den anledning, men er stadig præget af fiskeindustriens deroute i 70´erne og lukning af byens traditionelle industriarbejdspladser. Vi kunne sagtens have brugt mere tid i York, universitetsby og kulturelt kraftcenter i England. Byens historie rækker mere end 1000 år tilbage – bl.a. havde de danske vikinger deres storhedstid i York omkring år 900.

Deltagerne var enige om, at vi alt i alt havde en rigtig god oplevelse, hvor logistik, musik og turisme gik op i en højere enhed.

Persondatapolitik for Gladsaxe Kammerkor

Gladsaxe Kammerkor er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Gladsaxe Kammerkor, og de services der tilbydes, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved Gladsaxe Kammerkors behandling af dine personoplysninger. Gladsaxe Kammerkor behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Gladsaxe Kammerkor dine personoplysninger

Gladsaxe Kammerkor indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Gladsaxe Kammerkor eller ansættes som dirigent eller assistent.

2. Hvis du optræder som solist eller musiker for koret.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Gladsaxe Kammerkor.

2. Hvornår videregiver Gladsaxe Kammerkor dine personoplysninger

Gladsaxe Kammerkor kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi har om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

a. leverandører og andre, som Gladsaxe Kammerkor samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab, fx Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Oplysningsforbund

b. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Gladsaxe Kammerkor.


3. Hvordan beskytter Gladsaxe Kammerkor dine personoplysninger:

Oplysningerne opbevares digitalt på kassererens (evt. sekretærens) private computer og på en extern server (korets hjemmeside). De anvendte pc’er og servere beskyttes mod misbrug og skadelige programmer for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. På korets hjemmeside er personlige data således beskyttet mod læsning af ikke-medlemmer.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Gladsaxe Kammerkor kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Gladsaxe Kammerkors sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du:

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger, Gladsaxe Kammerkor gemmer om dig ved henvendelse til foreningens kasserer eller formand og ved at logge ind på korets hjemmeside. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Gladsaxe Kammerkor om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. På korets hjemmeside kan du selv rette og evt. slette personlige oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Gladsaxe Kammerkor er betinget af, at du afgiver påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

5. Hvor længe opbevarer Gladsaxe Kammerkor dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Gladsaxe Kammerkor gemmes dine personoplysninger, så længe du er medlem af koret, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.


6. Hvad sker der, når Gladsaxe Kammerkor ændrer denne persondatapolitik

Gladsaxe Kammerkor opdaterer denne persondatapolitik, når det er nødvendigt, og giver dig besked pr. e-mail ved væsentlige ændringer. Gældende version af denne persondatapolitik kan findes på korets hjemmeside gladkor.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi har om dig.

Gladsaxe, Januar 2019.